Ar-Ge

SiberZincir olarak dünyadaki güncel siber tehditlere ve yeni teknolojilere ayak uydurmak için çeşitli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktayız. Bu faaliyetlerimizin başında TÜBİTAK TEYDEB 1507 çatısı altında yürüttüğümüz Siber Talimhane Platformumuz yer almaktadır. Ocak 2021 tarihinde ilk adımlarının atıldığı projemiz TÜBİTAK tarafından resmi olarak Ocak 2022 tarihinde desteklenmeye başlamıştır.

Projemizin amacı siber güvenlik, siber istihbarat, ofansif ve defansif siber harekât gibi alanlarda ihtiyaç duyulan iş gücünün eğitilmesinde kullanılacak altyapıyı platform hizmeti (PaaS) sağlayıcısını oluşturmaktır. Siber Talimhane platformu ile öğrencilerin teknik eğitimleri uzaktan alabilmeleri, bilgi ve becerilerini mekândan bağımsız olarak geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Platformun bulut tabanlı olması hem Türkiye içinde hem de yurtdışında hizmet verilmesine imkân sağlar. Bu sayede Türk eğitmenlerin yabancı öğrencilere erişmesi ve gerek duyulduğunda yabancı eğitmenlerden faydalanılarak Türk öğrencilerin eğitilmesi hedeflenmektedir.

Siber Talimhane, üzerinde uluslararası siber savunma tatbikatlarının koşturulabileceği modüllere ve yarışmalara imkân verecektir. Projemiz tamamlanmasını takiben yapılacak ek geliştirmelerle yapay zekâ destekli senaryolarla da güçlendirilecektir.